Dark Night Painting, Moon and Stars

Silence of the night is the time to give most of the rest of living creatures. Night is also a large wall filled with beautiful objects such as stars and moon.

moon

moon

According to the Oxford dictionary, moon is the round object that moves round the earth and shines at night.

For the author moon is a godness of the night is always beautiful in every time. Moon gives light in dark, give the quiet calm anxiety, and provide beauty to all living beings that see it. Continue reading

Advertisements

201243500119 FERRY TARYONO Y6R

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

 

public class tugas1a {

public static void main (String[]args) {

JFrame jframe = new JFrame (“Data Mahasiswa”);

 

JButton tombol1 = new JButton (“Simpan”);

 

JLabel lbl = new JLabel (“DATA MAHASISWA”);

JLabel lbl1 = new JLabel (“NPM”);

JLabel lbl2 = new JLabel (“Nama”);

JLabel lbl3 = new JLabel (“Prodi”);

JLabel lbl4 = new JLabel (“Alamat”);

JLabel lbl5 = new JLabel (“No. Telepon”);

JLabel lbl6 = new JLabel (“-“);

 

JTextField npm = new JTextField(12);

JTextField nama = new JTextField(30);

JTextField prd = new JTextField(20);

JTextField almt = new JTextField(50);

JTextField tel = new JTextField(4);

JTextField tel1 = new JTextField(10);

 

tombol1.setBounds (250,270,100,25);

 

lbl.setBounds(240,30,150,15);

lbl1.setBounds(30,80,150,25);

lbl2.setBounds(30,110,150,25);

lbl3.setBounds(30,140,150,25);

lbl4.setBounds(30,170,150,25);

lbl5.setBounds(30,200,150,25);

lbl6.setBounds(175,200,30,25);

npm.setBounds(120,80,100,25);

nama.setBounds(120,110,200,25);

prd.setBounds(120,140,150,25);

almt.setBounds(120,170,350,25);

tel.setBounds(120,200,50,25);

tel1.setBounds(185,200,120,25);

 

jframe.setLocation(80,100);

jframe.setSize(600,400);

jframe.setVisible(true);

jframe.getContentPane().setLayout(null);

 

jframe.getContentPane().add(tombol1);

 

jframe.getContentPane().add(lbl);

jframe.getContentPane().add(lbl1);

jframe.getContentPane().add(lbl2);

jframe.getContentPane().add(lbl3);

jframe.getContentPane().add(lbl4);

jframe.getContentPane().add(lbl5);

jframe.getContentPane().add(lbl6);

 

jframe.getContentPane().add(npm);

jframe.getContentPane().add(nama);

jframe.getContentPane().add(prd);

jframe.getContentPane().add(almt);

jframe.getContentPane().add(tel);

jframe.getContentPane().add(tel1);

 

jframe.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

}

}

 

HASIL OUT PUT

Tugas 1a

 

_____________________________________________________________________________

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

 

public class tugas1b {

public static void main (String[]args) {

 

JFrame jframe = new JFrame (“Data Mahasiswa”);

 

JButton tombol1 = new JButton (“Simpan”);

JButton tombol2 = new JButton (“Batal”);

 

JLabel lbl = new JLabel (“DATA MAHASISWA”);

JLabel lbl1 = new JLabel (“Nama”);

JLabel lbl2 = new JLabel (“NPM”);

JLabel lbl3 = new JLabel (“Kelas”);

JLabel lbl4 = new JLabel (“Mata Kuliah”);

JLabel lbl5 = new JLabel (“Dosen”);

JLabel lbl6 = new JLabel (“Program Studi”);

JLabel lbl7 = new JLabel (“Universitas”);

 

JTextField nama = new JTextField(30);

JTextField npm = new JTextField(12);

JTextField kls = new JTextField(5);

JTextField mk = new JTextField(45);

JTextField dsn = new JTextField(35);

JTextField ps = new JTextField(35);

JTextField unv = new JTextField(35);

 

tombol1.setBounds (150,325,100,25);

tombol2.setBounds (350,325,100,25);

 

lbl.setBounds(240,30,150,15);

lbl1.setBounds(30,80,150,25);

lbl2.setBounds(30,110,150,25);

lbl3.setBounds(30,140,150,25);

lbl4.setBounds(30,170,150,25);

lbl5.setBounds(30,200,150,25);

lbl6.setBounds(30,230,150,25);

lbl7.setBounds(30,260,150,25);

 

nama.setBounds(150,80,200,25);

npm.setBounds(150,110,100,25);

kls.setBounds(150,140,50,25);

mk.setBounds(150,170,250,25);

dsn.setBounds(150,200,250,25);

ps.setBounds(150,230,150,25);

unv.setBounds(150,260,180,25);

jframe.setLocation(80,100);

jframe.setSize(600,450);

jframe.setVisible(true);

jframe.getContentPane().setLayout(null);

 

jframe.getContentPane().add(tombol1);

jframe.getContentPane().add(tombol2);

 

jframe.getContentPane().add(lbl);

jframe.getContentPane().add(lbl1);

jframe.getContentPane().add(lbl2);

jframe.getContentPane().add(lbl3);

jframe.getContentPane().add(lbl4);

jframe.getContentPane().add(lbl5);

jframe.getContentPane().add(lbl6);

jframe.getContentPane().add(lbl7);

 

jframe.getContentPane().add(nama);

jframe.getContentPane().add(npm);

jframe.getContentPane().add(kls);

jframe.getContentPane().add(mk);

jframe.getContentPane().add(dsn);

jframe.getContentPane().add(ps);

jframe.getContentPane().add(unv);

 

jframe.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

}

}

HASIL OUT PUT

Tugas 1b

 

_____________________________________________________________________________

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

 

public class tugas2 {

public static void main (String[]args) {

 

JFrame jframe = new JFrame (“Data Mahasiswa”);

 

JButton tombol1 = new JButton (“Simpan”);

JButton tombol2 = new JButton (“Edit”);

JButton tombol3 = new JButton (“Hapus”);

JButton tombol4 = new JButton (“Keluar”);

 

String[]abc ={“Islam”,”Kristen”,”Katolik”,”Budha”,”Hindu”,”Khonghuchu”};

JComboBox cb = new JComboBox(abc);

 

JRadioButton r1 = new JRadioButton(“Laki-laki”);

JRadioButton r2 = new JRadioButton(“Perempuan”);

 

JCheckBox c1 = new JCheckBox(“Membaca”);

JCheckBox c2 = new JCheckBox(“Olahraga”);

JCheckBox c3 = new JCheckBox(“Menyanyi”);

JCheckBox c4 = new JCheckBox(“Menari”);

JCheckBox c5 = new JCheckBox(“Memasak”);

JCheckBox c6 = new JCheckBox(“Menulis”);

 

JLabel lbl = new JLabel (“DATA MAHASISWA”);

JLabel lbl1 = new JLabel (“NPM”);

JLabel lbl2 = new JLabel (“Nama”);

JLabel lbl3 = new JLabel (“Agama”);

JLabel lbl4 = new JLabel (“Jenis Kelamin”);

JLabel lbl5 = new JLabel (“Hobi”);

 

JTextField npm = new JTextField(12);

JTextField nama = new JTextField(30);

 

lbl.setBounds(240,30,150,15);

lbl1.setBounds(30,80,150,25);

lbl2.setBounds(30,110,150,25);

lbl3.setBounds(30,140,150,25);

lbl4.setBounds(30,170,150,25);

lbl5.setBounds(30,200,150,25);

npm.setBounds(150,80,120,25);

nama.setBounds(150,110,200,25);

 

cb.setBounds(150,140,100,25);

r1.setBounds(150,170,100,25);

r2.setBounds(250,170,100,25);

c1.setBounds(150,200,100,25);

c2.setBounds(150,230,100,25);

c3.setBounds(150,260,100,25);

c4.setBounds(250,200,100,25);

c5.setBounds(250,230,100,25);

c6.setBounds(250,260,100,25);

 

tombol1.setBounds (60,320,100,25);

tombol2.setBounds (180,320,100,25);

tombol3.setBounds (300,320,100,25);

tombol4.setBounds (420,320,100,25);

 

jframe.setLocation(80,100);

jframe.setSize(600,430);

jframe.setVisible(true);

jframe.getContentPane().setLayout(null);

 

jframe.getContentPane().add(npm);

jframe.getContentPane().add(nama);

jframe.getContentPane().add(lbl);

jframe.getContentPane().add(lbl1);

jframe.getContentPane().add(lbl2);

jframe.getContentPane().add(lbl3);

jframe.getContentPane().add(lbl4);

jframe.getContentPane().add(lbl5);

 

jframe.getContentPane().add(cb);

jframe.getContentPane().add(r1);

jframe.getContentPane().add(r2);

jframe.getContentPane().add(c1);

jframe.getContentPane().add(c2);

jframe.getContentPane().add(c3);

jframe.getContentPane().add(c4);

jframe.getContentPane().add(c5);

jframe.getContentPane().add(c6);

jframe.getContentPane().add(tombol1);

jframe.getContentPane().add(tombol2);

jframe.getContentPane().add(tombol3);

jframe.getContentPane().add(tombol4);

jframe.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

}

}

 

HASIL OUT PUT

Tugas 2

Taylor Lautner, Profile (via Ferry’s Blog)

the famous boys of the year…
is he…????

Taylor Lautner, Profile Taylor Daniel Lautner Laki-Laki 11 Februari 1992 Biografi : Taylor Lautner pertama kali tampil di film televisi, SHADOW FURY pada 2001. Namun, namanya pula dikenal saat mendapatkan peran di film THE ADVENTURES OF SHARKBOY AND LAVAGIRL IN 3-D. Di film ini, Taylor menunjukkan kemampuan bela dirinya. Aktor kelahiran 11 Februari 1992 ini mulai dipercaya unt … Read More

via Ferry's Blog

Profile of Taylor Lautner

Completed the last article about Taylor Lautner.


Born on February 11th, 1992 in Grand Rapids, Michigan, Taylor Daniel Lautner has shown he was destined for a successful life from a very young age. He began studying karate at the age of six, training at Fabiano’s Karate School and, by the following year, he was already winning tournaments. Continue reading

Tanda-tanda Lailatul Qadar

Melanjutkan artikel sebelumnya…

Lailatul Qadar merupakan satu malam yang mempunyai kelebihan lebih seribu bulan yang lain. Ini dapat kita lihat daripada apa yang telah dinukilkan oleh Allah di dalam al-Quran dalam surah al-Qadar. Begitu juga dengan apa yang telah diberitahukan oleh Rasulullah S.A.W dalam beberapa hadis yang sohih. Kita disuruh untuk menghidupkan malam lailatul qadar dan tidak membiarkannya berlalu begitu saja. Rasulullah S.A.W telah bersabda dalam hadis muttafaq ‘alaih daripada Abu Hurairah yang artinya : Sesiapa yang menghidupkan malam lailatul qadar penuh keimanan dan keikhlasan akan diampun baginya dosa yang telah lalu. Continue reading

Malam Seribu Bulan, Lailatul Qadar

Salah satu keistimewaan bulan Ramadhan adalah satu malam yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia, Lailatul Qadar.

Banyak ayat didalam Al-Quran yang menceritakan tentang barakahnya malam ini, dimana pada malam ini diturunkan Al-Quran. Banyak diantara orang menunggu kedatangan Lailatur Qadar dalam sepuluh hari terakhir. Continue reading

Resep Hidangan Berbuka

Melanjutkan artikel sebelumnya…

Kini penulis menawarkan beberapa resep hidangan berbuka di bulan Ramadhan ini untuk menemani hidangan utama buka puasa anda…

Berikut resepnya…

HIDANGAN BERBUKA PUASA Continue reading

Tips sambut Ramadhan

Melanjutkan artikel sebelumnya…

Semakin mendekati Ramadhan semakin bertambah keinginan untuk memperdalam pengetahuan mengenai puasa.

Secara jujur yang tampak dari kegiatan puasa dan seakan menjadi fokus utama adalah perubahan dalam hal aktivitas fisik, yaitu menahan haus dan lapar. Makanya persiapan berpuasa bila dilihat dari statistik pengunjung Rumah Islami ternyata didominasi keinginan untuk mengetahui aneka kumpulan resep buka puasa. Pemantapan secara rohani kalah jauh.

Mudah-mudahan dengan membaca artikel berikut ini tentang pengertian puasa, kewajiban dan syarat sah puasa, serta rukun dan yang membatalkan puasa akan terbentuk keseimbangan dan terjadi penyempurnaan atas ibadah puasa yang kita laksanakan. Hari Lebaran pun Insha Allah menjadi hari yang fitri dan kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. AMIN Ya Rabbal ‘Alamin. Continue reading